חברת D-create מתבססת על ניסיון רב ומציעה מסלול מהיר בשלושה שלבים מרכזיים:

אפיון צרכי לקוח ודרישות מוצר

בשלב הראשוני נבצע שיחת היכרות על מנת להכיר את הלקוח, דרישות המוצר ואת ציפיותיו.

בשלב זה הלקוח יקבל את כל האינפורמציה על תהליך העבודה הצפוי, אופן קבלת השירותים מרגע ההזמנה ועד הגעת ההזמנה ליעד המבוקש.

התהליך נעשה בשקיפות ובשיתוף מלא מול הלקוח, תוך איפיון מסודר ומקצועי.

אפיון צרכי לקוח ודרישות מוצר

בשלב הראשוני נבצע שיחת היכרות על מנת להכיר את הלקוח, דרישות המוצר ואת ציפיותיו.

בשלב זה הלקוח יקבל את כל האינפורמציה על תהליך העבודה הצפוי, אופן קבלת השירותים מרגע ההזמנה ועד הגעת ההזמנה ליעד המבוקש.

התהליך נעשה בשקיפות ובשיתוף מלא מול הלקוח, תוך איפיון מסודר ומקצועי.

אפיון צרכי לקוח ודרישות מוצר

בשלב הראשוני נבצע שיחת היכרות על מנת להכיר את הלקוח, דרישות המוצר ואת ציפיותיו.

בשלב זה הלקוח יקבל את כל האינפורמציה על תהליך העבודה הצפוי, אופן קבלת השירותים מרגע ההזמנה ועד הגעת ההזמנה ליעד המבוקש.

התהליך נעשה בשקיפות ובשיתוף מלא מול הלקוח, תוך איפיון מסודר ומקצועי.